Cà Mau – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 20/03/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 02/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 22/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 222/CBLS/XD-TC. Về việc công bố giá một...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 25/03/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 03/STC-XD. Về việc công bố giá vật...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 02/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 03/2018/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Cần Thơ – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 22/03/2018, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ ban hành Công bố số 03/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 1 năm 2018

Ngày 27/2/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 303/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 08/3/2018, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 589/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 01/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 27/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Nam Định – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 01/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số 02/2018/CBGVL-LS. Về việc ban hành đơn giá...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 28/02/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 86/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI