Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018

5236

Ngày 05/07/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD);
  • Phần lắp đặt (bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.227.000 đ
  • Giá diezel: 8.709 đ/lít
  • Giá xăng: 12.500 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh
  • Giá mazut: 6.473 đ/lít

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Ngoài nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo điều 1 quyết định này, các nội dung khác vẫn tham khảo, sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!