Đơn giá Hậu Giang 2018: Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018

6065

Ngày 28/05/2018, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Bộ đơn giá gồm 11 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

  1. Quyết định 840/QĐ-UBND – Phần xây dựng;
  2. Quyết định 840/QĐ-UBND – Phần lắp đặt;
  3. Quyết định 840/QĐ-UBND – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  4. Quyết định 840/QĐ-UBND – Phần khảo sát xây dựng;
  5. Quyết định 840/QĐ-UBND – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng;
  6. Quyết định 840/QĐ-UBND – Phần bưu chính viễn thông;
  7. Quyết định 839/QĐ-UBND – Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  8. Quyết định 838/QĐ-UBND – Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
  9. Quyết định 838/QĐ-UBND – Phần duy trì cây xanh đô thị;
  10. Quyết định 838/QĐ-UBND – Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
  11. Quyết định 838/QĐ-UBND – Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

 • Mức lương đầu vào: 2.077.000 đ
 • Giá diezel: 14.391 đ/lít
 • Giá xăng: 16.909 đ/lít
 • Giá điện: 1.720,65 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!