Đơn giá Hồ Chí Minh 2018: Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018

9266

Ngày 11/07/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD);
  • Phần lắp đặt (bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD).
  • Phần khảo sát xây dựng (theo ĐM 1354/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.350.000 đ
  • Giá diezel: 16.691 đ/lít
  • Giá xăng: 18.118 đ/lít
  • Giá điện: 1.509 đ/kWh
  • Giá mazut: 13.382 đ/lít

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 và thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố về Công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!