Đơn giá Kiên Giang 2018: Quyết định số 451, 452 và 453/QĐ-UBND

7874

Ngày 01/03/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bộ đơn giá gồm 03 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

 1. Phần xây dựng theo QĐ 451/QĐ-UBND;
 2. Phần khảo sát xây dựng theo QĐ 452/QĐ-UBND;
 3. Phần lắp đặt theo QĐ 453/QĐ-UBND;
 4. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo QĐ 443/QĐ-UBND.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

 • Mức lương đầu vào: 2.150.000 đ
 • Giá diezel: 13.155 đ/lít
 • Giá xăng: 16.641 đ/lít
 • Giá điện: 1.622 đ/kWh
 • Hệ số nhiên liệu phụ: xăng 1,01; diesel: 1,02; điện 1,03

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

 • Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi và bổ sung đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
 • Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi và bổ sung đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
 • Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi và bổ sung đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
 • Công văn số 27/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
 • Công văn số 26/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!