Đơn giá Lạng Sơn 2018: Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

6699

Ngày 27/04/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bộ đơn giá gồm 05 phần: (bấm để tải file PDF)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 1453/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bộ Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.438.000 đ
  • Giá diezel: 13.518,18 đ/lít
  • Giá xăng: 16.672,73 đ/lít
  • Giá mazut: 11.018,18 đ/lít
  • Giá điện: 1.720,65 đ/kWh

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!