Đơn giá Quảng Ngãi 2018: Quyết định số 277, 278 và 279/QĐ-UBND

5473

Ngày 30/03/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND, 278/QĐ-UBND và 279/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: phần sửa chữa, xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và lắp đặt (bổ sung).

Bộ đơn giá gồm 03 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.300.000 đ
  • Giá diezel: 10.600 đ/lít
  • Giá xăng: 12.955 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh

Các Quyết định này đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!