Đơn giá Thái Nguyên 2021: quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2021

6481
Bánh chưng Bờ Đậu – thuộc xã Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Phú Lương

Ngày 12/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quyết định số 50/QĐ-UBND

Bộ đơn giá gồm 05 tập:

1. Đơn giá Phần xây dựng.

2. Đơn giá Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

3. Đơn giá Phần khảo sát xây dựng công trình.

4. Đơn giá Phần sửa chửa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

5. Đơn giá Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 50/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!