Đơn giá Trà Vinh 2016: quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

6060
Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm các phần:
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần xây dựng;
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần lắp đặt;
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần khảo sát xây dựng;
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần sửa chữa;
  • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – thí nghiệm vật liệu;

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!