Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 3 năm 2024

7561

Ngày 09/04/2024, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 782/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời điểm tháng 3 năm 2024.

Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bình quân phổ biến tại thời điểm tháng 3 năm 2024 có giá trị tham khảo cho việc lập dự toán và thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành theo thời điểm cho tất cả các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp…, lập các dự án đầu tư xây dựng cho tất cả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh như phụ lục chi tiết kèm theo.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!