Trang chủ Tags Tạm tính

Tag: Tạm tính

Tạo công tác tạm tính trong Phần mềm Dự toán F1

Với các công tác không quy định trong các bộ đơn giá, định mức, thì bạn cần lập công tác tạm tính. Có 3 kiểu...

Video thiết lập mã tạm tính Dự toán F1

Với các công tác không quy định trong các bộ đơn giá, định mức, thì bạn cần lập công tác tạm tính.

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI