Tuyên Quang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2024

5846

Ngày 08/03/2024, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số 463/TB-SXD. Về việc công bố giá một số vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 2 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Mức giá công bố đã bao gồm: Giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương tiện người mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao hàng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình. Làm cơ sở để tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập giá xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!