Định mức 1354/QĐ-BXD – phần khảo sát xây dựng

5694
Ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD  về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng.

Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 10 chương.

  • Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm
  • Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý
  • Chương 3: Công tác khoan
  • Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nƣớc ngầm trong hố khoan
  • Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường
  • Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng
  • Chương 7: Công tác đo khống chế cao
  • Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình
  • Chương 9: Công tác số hóa bản đồ
  • Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ

Quyết định 1354/QĐ-BXD thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu định mức kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!