Đơn giá Bình Phước 2020: quyết định số 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020

6144
Đặc sản Bình Phước: ve sầu sữa chiên giòn

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo quyết định số 3544/QĐ-SXD

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định số 3544/QĐ-SXD cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!