Hòa Bình – Giá vật liệu quý 4 năm 2018

1983

Ngày 26/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 3443/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng quý 4 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đã có giá quý 2 năm 2019 (bấm để xem)

Giá vật liệu xây dựng được công bố để chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo NĐ 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!