Phú Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

3137

Logo Dự toán F1Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 154/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đã có giá tháng 9 năm 2018 (bấm để xem)

Trường hợp giá vật liệu trong công bố giá chưa phù hợp với giá thực tế thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán buôn (tại nơi sản xuất hoặc đại lý), cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành Giao thông Vận tải) tại thời điểm lập dự toán một cách hợp lý nhất và căn cứ vào phương pháp tính chi phí vận chuyển để xác định giá vật liệu xây dựng đến chân hiện trường theo quy định để làm cơ sở cho việc lập dự toán.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!