Bà Rịa Vũng Tầu – Giá vật liệu tháng 11 và 12 năm 2019

2879

Ngày 26/12/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Thông báo số 3666/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và 12 năm 2019.

Giá trong bảng giá đã có thuế VAT đến hiện trường xây lắp. Giá bán tại nơi sản xuất đã có thuế VAT và được bán trên phương tiện người mua.

Bảng giá các loại VLXD thông báo là giá do các đơn vị sản xuất kinh doanh cung cấp, đồng thời tham khảo giá trị trường phổ biến tại thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và các huyện dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!