Đơn giá Hà Tĩnh 2018: Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018

4465

Ngày 20/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ đơn giá gồm 04 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD);
  • Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD);
  • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD).
  • Phần sửa chữa (theo ĐM 1149/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.050.000 đ
  • Giá diezel: 15.331 đ/lít
  • Giá xăng: 17.545 đ/lít
  • Giá điện: 1.572 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và sửa đổi, bổ sung đơn giá công bố tại Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!