Đơn giá Hải Phòng 2018: Quyết định số 980 và 981/QĐ-UBND

6313

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND và 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng: phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  1. Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  2. Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng.

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.424.069 đ
  • Giá diezel: 12.209 đ/lít
  • Giá xăng: 15.591 đ/lít
  • Giá điện: 1.638 đ/kWh
  • Mazut: 8.724 đ/kg

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Đơn giá xây dựng công trình Phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu công bố kèm theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố Hải Phòng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!