Trang chủ Tags Ninh Bình

Tag: Ninh Bình

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Ninh Bình: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 06/9/2018, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1840/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 01/8/2018, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1437/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 18/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1339/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 29/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 944/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 27/4/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 559/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 1 năm 2018

Ngày 27/2/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 303/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 11-2017

Ngày 21/12/2017, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 0083/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Ninh Bình 2016: 1542/QĐ-UBND, 1543/QĐ-UBND, 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình 2016 theo các quyết định số 1542/QĐ-UBND, 1543/QĐ-UBND, 1544/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Ngày 14 /11/2016...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI