Đơn giá Phú Yên 2018: Quyết định số 130, 131 và 132/QĐ-SXD ngày 21/06/2018

5120

Ngày 21/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD và 132/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bộ đơn giá gồm 03 phần: (bấm vào link để tải văn bản)

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: Vùng 3: 2.000.000 đ; Vùng 4:1.900.000 đ
  • Giá diezel: 9.609 đ/lít
  • Giá xăng: 13.845 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!