Trang chủ Tags Đơn giá 2018

Tag: Đơn giá 2018

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Hậu Giang 2018: Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm...

Ngày 28/05/2018, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 1441, 1442, 1443,...

Ngày 04/06/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND, 1442/QĐ-UBND, 1443/QĐ-UBND, 1444/QĐ-UBND, 1445/QĐ-UBND và 1446/QĐ-UBND về việc...

Đơn giá Hải Phòng 2018: Quyết định số 980 và 981/QĐ-UBND

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND và 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

Đơn giá Lạng Sơn 2018: Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Ngày 27/04/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công...

Đơn giá Quảng Ngãi 2018: Quyết định số 277, 278 và 279/QĐ-UBND

Ngày 30/03/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND, 278/QĐ-UBND và 279/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần...

Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần...

Đơn giá Bình Dương 2018: Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm...

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 373, 374, 375,...

Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND, 374/QĐ-UBND, 375/QĐ-UBND, 376/QĐ-UBND và 377/QĐ-UBND về việc công...

Đơn giá Lào Cai 2018: Quyết định số 601/QĐ-UBND và 602/QĐ-UBND

Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBND và 602/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI